Neem contact op 023-562 1221 info@mysmartdeco.nl

Actievoorwaarden

 

  1. 1. Deelnamebevoegdheid
  2. 2. Looptijd van de actie
  3. 3. De prijs
  4. 4. Selectie van de winnaar en contact
  5. 5. Privacy
  6. 6. Algemeen

 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle acties en prijsvragen online op de www.mysmartdeco.nl website.

Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen samen met of in aanvulling op de specifieke voorwaarden die genoemd kunnen worden in een promotie van of berichten over deze actie of prijsvraag op andere platformen. De specifieke voorwaarden voor deze actie kunt u hieronder vinden.

 

Als u niet akkoord gaat met één van de actievoorwaarden dan moet u niet deelnemen aan deze actie of verloting.

 

De algemene voorwaarden kunnen op elk moment door Figest B.V. worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Eventuele wijzigingen zullen gepubliceerd worden op www.mysmartdeco.nl. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u de huidige algemene voorwaarden heeft gelezen voordat u uw gegevens invoert voor de actie of oting. Wij raden u aan een kopie van deze actievoorwaarden af te drukken en te bewaren of de actievoorwaarden digitaal op te slaan voor toekomstig gebruik tijdens de wedstrijd of loterij in kwestie.

 

Algemene actievoorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle acties, prijsvragen en verlotingen (samen "promoties") gepromoot door de Promotor ("Figest b.v.").

 

1. Deelnamebevoegdheid

 

1.1. De actie staat open voor inwoners van Nederland met een leeftijd van 18 jaar of ouder op het moment van de start van de actie. Tenzij anders vermeld moet de winnaar een Nederlands adres voor de levering van de prijs kunnen opgeven. De promotor zal de prijs niet leveren aan een adres buiten Nederland.

1.2. Medewerkers en leden van hun naaste familie (met inbegrip van inwonende partners) van Figest BV en één van hun dochterondernemingen en / of instanties kunnen niet deelnemen aan deze actie. Dergelijke aanmeldingen zijn ongeldig.

 

1.3. Figest BV behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken te vragen om bewijs van de leeftijd, identiteit en deelname geschiktheid van een deelnemer op ieder ogenblik. Ook kan Figest BV eventuele kanalen en methoden inzetten voor het uitvoeren van controles van de verstrekte gegevens van deelnemers. Figest BV kan beslissen niet over te gaan tot uitreiking van een prijs totdat het dergelijk bewijs van de winnaar heeft ontvangen. Als dergelijk bewijs niet op een juiste en tijdige wijze wordt aangeleverd kan dit leiden tot verbeurdverklaring van de prijs.

 

2. Looptijd van de actie

 

2.1. De actie start op 27 maart 2013 en sluit op 30 april 2013. Inschrijvingen vóór of nu die data worden niet geaccepteerd.

 

2.2. De deelnemer dient de alle informatievelden in te vullen zoals die in het online inschrijfformulier zijn aangegeven.

 

2.3. De door deelnemers ingevulde informative kan nu inschrijving niet meer worden gewijzigd.

 

2.4. De inschrijving vind uitsluitend plaats via een online inschrijfformulier en de deelnemer zal per mail een bevestiging van de inschrijving ontvangen. Door gebruikt te maken van de webshop gaat de deelnemer akkoord met de gebruikersvoorwaarden van de webshop zoals beschreven in www.mysmartdeco.nl/privacybeleid.

 

2.7. Deelnemers kunnen zich één keer inschrijven. Schrijft een deelnemer zich meer dan één keer in dan zal die slechts als één inschrijving worden meegenomen. Alle inschrijvingen die onjuist, onvolledig of buiten de looptijd van de actie worden ingestuurd zullen niet worden geaccepteerd. Dit geld ook voor inschrijvingen met een niet-werkend e-mail adres.

 

2.8. In het geval van een fout, vergissing, misverstand of geschil over de geschiktheid van de ingestuurde gegevens is het besluit van Figest B.V. leidend.

 

3. De prijs

 

3.1. De prijs bestaat uit één gratis elektrisch rolgordijn zoals in de catalogus van mysmartdeco.nl kan worden besteld. Er wordt slechts één prijs ter beschikking gesteld.

 

3.2. Het uitreiken van de prijs is afhankelijk van beschikbaarheid in de online catalogus en bevesting van deelnamebevoegdheid van de winnaar.

 

3.3. De informatie over prijs zal direct aan de winnaar worden gecommuniceerd.

 

3.4. De prijs zal niet worden uitgekeerd in contant geld of andere alternatieve uitbetaling dan eerder gespecificeerd. De prijs is niet-overdraagbaar op een andere en niet-inwisselbaar voor iets anders. Figest B.V. behoud het recht de prijs, of onderdelen hiervan, te wijzigen in een alternatieve prijs voor een bedrag gelijk aan of groter dan de originele prijs als hiervoor door onvoorziene omstandigheden aanleiding toe is. Indien de winnaar de prijs weigert kan Figest B.V. aan de winnaar vragen om dit formeel schriftelijk aan Figest B.V. te bevestigen.

 

3.5. Figest B.V. kan weigeren de prijs te leveren of mag de prijs terugvorderen als de winnaar niet deelnamebevoegd blijkt te zijn geweest of als er sprake is geweest van fraude, misleiding of oneerlijkheid van de winnaar.

3.6. Figest B.V. street ernaar de prijs zo snel mogelijk naar de winnaar toe te laten sturen en zal hierover met de winnaar contact opnemen. Figest B.V. is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van de prijs na levering van de prijs.

 

4. Selectie van de winnaar en contact

 

4.1.De winnaar zal door een hiervoor bevoegde persoon of partij op geheel willekeurige wijze worden geselecteerd uit de beschikbare deelnemers.  

4.2. De winnaar zal zo spoedig mogelijk nadat hij of zij bekend is worden gecontacteerd via het e-mail adres dat de winnaar tijdens de inschrijving heeft opgegeven. Mocht hier binnen een termijn van 8 werkdagen geen reactie per mail zijn ontvangen dan staat het Figest B.V. vrij om een nieuwe winnaar te selecteren op dezelfde wijze.

 

5. Privacy

 

5.1 Informatie en data ("persoonlijke data") dat is beschikbaar gesteld bij deelname zal door Figest B.V. op zorgvuldige wijze worden bewaard. Deze persoonlijke data mag gebruikt worden om deelnemers per mail op de hoogte te stellen van de voortgang van de competitie en over aan de competitive gerelateerde producten en service van www.mysmartdeco.nl.

 

5.2 Enige persoonlijke informative zal in overeenstemming met het privacybeleid van Figest B.V. worden gebruikt zoals is na te lezen op www.mysmartdeco.nl/privacybeleid.

 

5.3 Figest B.V. zal geen commerciele e-mail van derden versturen zonder uw expliciete toestemming (opt-in).

 

5.4 De winnaar geeft toestemming om mee te werken aan mogelijke publicitaire actie rondom de actie. Figest B.V. mag hiervoor de naam en foto van de winnaar gebruiken en zijn of haar commentaar in relatie met de het winnen van de prijs en de ervaring van het gebruik van de prijs. De winnaar ontvangt hiervoor geen aanvullende vergoeding.

 

5.5 De winnaar kan op de website worden vermeld.

 

6. Algemeen

 

6.1 De actievoorwaarden zijn alleen in het Nederlands verkrijgbaar en vallen uitsluitend onder de Nederlandse wetgeving.

 

6.2 Deze actievoorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 26 maart 2013.